top of page

ขอใบเสนอราคา

กรุณาให้ข้อมูลสำหรับการออกเอกสาร

หมายเหตุ : กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทออกใบเสนอราคา กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับการออกเอกสารให้ครบถ้วน ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเช่น รหัสสินค้า , ขนาด , ความหนาของวัสดุ , จำนวน เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการออกเอกสารและส่งไฟล์เอกสารกลับไปยังอีเมล์ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลเอาไว้ หลังจากนั้นจะมีฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อไปทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งผลการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า

อัปโหลดไฟล์

ขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูล กรุณารอการติดต่อทีมงานของเรา

ขอใบเสนอราคา: เสนอราคา
bottom of page